นายธงชัยรักปทุม

ประวัติโดยย่อ ผลงาน - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง สาขาจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 16-17 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน สาขาจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 18-19 - รางวัล Word Masters in Arts and Culture จาก Word Masters’Festival in Arts and Culture ประเทศเกาหลี พ.ศ.2553 - ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ พ.ศ.2553

รูปภาพ

อ้างอิง

http://www.ocac.go.th/artist-detail-329.html