นวดแผนไทย...ศาสตร์โบราณในโลกสมัยใหม่

นวดแผนไทย  ศาสตร์ประจำชาติอายุเก่าแก่หลายร้อยปีกำลังกลับมาได้รับความนิยมอย่างยิ่งในยุคนี้  ทั้งในหมู่คนไทยและชาวต่างชาติ  เห็นได้จากร้านนวดแผนไทยและสปาที่มีบริการนวดแผนไทยเกิดขึ้นจำนวนมากทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด  ไม่เฉพาะแหล่งท่องเที่ยวหรือย่านธุรกิจ  รวมทั้งตามโรงแรมหรูหรือศูนย์การค้า  แม้แต่ตามตรอกซอกซอยจะสามารถสังเกตเห็นป้าย  “บริการนวดแผนไทย”  ได้ไม่ยาก

รูปภาพ
อ้างอิง

http://www.ocac.go.th/article-detail-70.html