งานเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชุด ควงกล้องท่องโลก

ภาพบรรยากาศงานเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชุด ควงกล้องท่องโลก ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดอุดรธานี จัดแสดงระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖

รูปภาพ
อ้างอิง

http://www.ocac.go.th/news-detail-575.html