ปกิณกวัฒนธรรมจังหวัดตรัง

 เป็นหนังสือที่ให้ข้อมูลประวัติวัดตันตยาภิรม ประวัติศาสตร์ของจังหวัดตรัง หลักฐานทางโบราณคดี มีภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองตรังเมื่อวันวาน และตรังในวันนี้ ในเรื่องของประเพณีวิถีตรัง แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม บุคคลสำคัญในจังหวัด และสาระน่ารู้ในเรื่องของ กฐิน พร้อมประวัติของกระทรวงวัฒนธรรม โครงสร้างส่วนราชการอัตรากำลัง วันสถาปนาหน่วยงาน ทำเนียบและเว็บไซด์หน่วยงานในกระทรวง

รูปภาพ


อ้างอิง

http://www.finearts.go.th/node/10162