พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ = New Standard Thai-English Dictionary

หนังสือพจนานุกรมไทย-อังกฤษเล่มนี้ จัดเรียงลำดับตามตัวอักษร ก – ฮ   ภายในเล่ม บรรจุคำใหม่ที่สุดทางวิชาการ และสมบูรณ์ที่สุด กลุ่มคำมากมาย ประกอบด้วยประโยคตัวอย่างทั้งภาษาไทยและอังกฤษเพื่อแสดงคำนั้นๆ กลุ่มคำนั้นๆ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาและผู้ใช้ภาษาอังกฤษใช้เป็นตำราเรียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

รูปภาพ
อ้างอิง

http://www.finearts.go.th/node/10178