ภูมิศาสตร์กายภาพ

 หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยข้อมูลทางธรณีวิทยาที่สมบูรณ์แบบ มีภาพประกอบและมีแผนภูมิมากมายที่แสดงรายละเอียดคุณสมบัติของแร่ต่างๆ กิจกรรมต่างๆของโลก รูปร่างของภูมิประเทศ สภาพบรรยากาศและความสำคัญของแหล่งน้ำทั้งน้ำทะเลและแม่น้ำลำธารในแผ่นดิน พร้อมด้วยคำอธิบายประกอบภาพโดยสังเขป และมีหมายเหตุที่ทำให้เข้าใจถึงแนวคิดได้โดยง่าย นอกจากนี้ยังมีดัชนีหัวเรื่องที่ทำให้เลือกหาเรื่องที่น่าสนใจได้ง่ายอีกด้วย

รูปภาพ


อ้างอิง

http://www.finearts.go.th/node/10160