ยา. ชุดความรู้ด้านเทคนิคและวิชาการเรื่องความปลอดภัย ของวัสดุและผลิตภัณฑ์นาโน (Nano Safety) สำหรับเจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการและ นักวิชาการ

ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์และความเสี่ยงของวัสดุนาโน และผลิตภัณฑ์นาโนที่ใช้ในชีวิตระจำวัน พร้อมทั้งบอกถึงความแตกต่างของวัตถุนาโน วัสดุนาโน และผลิตภัณฑ์นาโน ว่าแตกต่างกันอย่างไรมีประเภทอะไรบ้าง   การประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีมีอะไรบ้างและเป็นอย่างไร

รูปภาพ


อ้างอิง

http://www.finearts.go.th/node/10164