หน้าแรก องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม เส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แผนผังเว็บไซต์ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา ค้นหา
  Language   TH    EN
องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมองค์ความรู้ด้านศิลปะองค์ความรู้ด้านศาสนา


[ไม่มีคำค้น] ค้นพบทั้งหมด 8 รายการ
พิพิธภัณฑ์ภาพยนต์ไทย
พิพิธภัณฑ์ภาพยนต์ไทย
อีกหนึ่งรูปแบบกิจกรรมในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านภาพยนตร์เพื่อให้สาธารณชนได้เรียนรู้ ศึกษา และค้นคว้าประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทย ผ่านประสบการณ์การเยี่ยมชมหลักฐานวัตถุอันแสดงถึงความมั่งคั่งทางภูมิปัญญาของคนไทยที่ได้ริเริ่ม บุกเบิก และสร้างสรรค์งานภาพยนตร์ ตามบริบททางสังคมแต่ละยุคสมัยตลอดระยะเวลากว่าร้อยปี เปิดให้ชมทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันละ ๓ รอบ เวลา ๑๐.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น. และ ๑๕.๐๐ น. ทุกรอบมีวิทยากรนำชม รอบละประมาณ ๙๐ - ๑๒๐ นาที...

ห้องสมุด
รายละเอียดสินค้า
รายละเอียดสินค้า
วารสารหนังไทย ฉบับ ๑๗...

ห้องสมุด
รายละเอียดสินค้า
รายละเอียดสินค้า
รูปหล่อองค์สรรพสาตร...

สินค้า
รายละเอียดสินค้า
รายละเอียดสินค้า
แก้วก้าน (ชุด ๒ ใบ)...

สินค้า
รายละเอียดสินค้า
รายละเอียดสินค้า
เสื้อยืดอ้ายจุ่น...

สินค้า
รายละเอียดสินค้า
รายละเอียดสินค้า
เสื้อยืดเทศกาลภาพยนตร์สารคดีศาลายา...

สินค้า
รายละเอียดสินค้า
รายละเอียดสินค้า
เสื้อยืดเทศกาลภาพยนตร์สารคดีศาลายา...

สินค้า
หน้าที่ 1/11 
พิพิธภัณฑ์ภาพยนต์ไทย
พิพิธภัณฑ์ภาพยนต์ไทย
อีกหนึ่งรูปแบบกิจกรรมในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านภาพยนตร์เพื่อให้สาธารณชนได้เรียนรู้ ศึกษา และค้นคว้าประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทย ผ่านประสบการณ์การเยี่ยมชมหลักฐานวัตถุอันแสดงถึงความมั่งคั่งทางภูมิปัญญาของคนไทยที่ได้ริเริ่ม บุกเบิก และสร้างสรรค์งานภาพยนตร์ ตามบริบททางสังคมแต่ละยุคสมัยตลอดระยะเวลากว่าร้อยปี เปิดให้ชมทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันละ ๓ รอบ เวลา ๑๐.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น. และ ๑๕.๐๐ น. ทุกรอบมีวิทยากรนำชม รอบละประมาณ ๙๐ - ๑๒๐ นาที...

ห้องสมุด
รายละเอียดสินค้า
รายละเอียดสินค้า
วารสารหนังไทย ฉบับ ๑๗...

ห้องสมุด
รายละเอียดสินค้า
รายละเอียดสินค้า
รูปหล่อองค์สรรพสาตร...

สินค้า
หน้าที่ 1/11 
หน้าที่ 1/0
  กระทรวงวัฒนธรรม
666 ชั้น 15-23 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 โทรศัพท์ 02 422 8888
666 Borommaratchachonnani Road, Bang Bumru, Bang Phlat, Bangkok 10700 Thailand
Tel.+662 422 8888
ติดต่อ thaiculture@m-culture.go.th
Copyright © 2012 Ministry of Culture | สงวนลิขสิทธิ์ © 2555 กระทรวงวัฒนธรรม