หน้าแรก องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม เส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แผนผังเว็บไซต์ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา ค้นหา
  Language   TH    EN
องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมองค์ความรู้ด้านศิลปะองค์ความรู้ด้านศาสนา


[ไม่มีคำค้น] ค้นพบทั้งหมด 11 รายการ
ภาพบรรยากาศ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศร. เข้าอบรมและศึกษาดูงานในพิพิธภัณฑ์ร่วมสมัย และ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัีย (MOCA Bangkok)
ภาพบรรยากาศ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศร. เข้าอบรมและศึกษาดูงานในพิพิธภัณฑ์ร่วมสมัย และ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัีย (MOCA Bangkok)
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมการเข้าอบรมและศึกษาดูงาน ที่ พิพิธภัณฑ์ร่วมสมัย (มิวเซียมสยาม) และ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA Bangkok) เพื่อเสริมสร้างโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ในการทำงานศิลปวัฒนธรรมร่วงมสมัยพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ส่งเสริมใให้เกิดสุนทรียภาพและเข้าถึงศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัยของข้าราชการและพนักงานราชการ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพมากขึิ้้น...

ด้านศิลปะ  ภาพกิจกรรม
วัสดุสารสนเทศแนะนำ
วัสดุสารสนเทศแนะนำ
เบิกโรง : ข้อพิจารณานาฏกรรมในสังคมไทย ...

ด้านศิลปะ  ระบบห้องสมุดอัติโนมัติ
วัสดุสารสนเทศแนะนำ
วัสดุสารสนเทศแนะนำ
จากงิ้ววังหน้า...ถึงโขน ละครไทย...

ด้านศิลปะ  ระบบห้องสมุดอัติโนมัติ
วัสดุสารสนเทศแนะนำ
วัสดุสารสนเทศแนะนำ
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพนายเสรี หวังในธรรม ม.ว.ม., ป.ช.ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ศิลปะการละคร) ณ วัดตรีทศเทพวรวิหารวันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2550....

ด้านศิลปะ  ระบบห้องสมุดอัติโนมัติ
วัสดุสารสนเทศแนะนำ
วัสดุสารสนเทศแนะนำ
หุ่นไทย...

ด้านศิลปะ  ระบบห้องสมุดอัติโนมัติ
วัสดุสารสนเทศแนะนำ
วัสดุสารสนเทศแนะนำ
เล่าเรื่องเครื่องดนตรีชิ้นเอก ...

ด้านศิลปะ  ระบบห้องสมุดอัติโนมัติ
วัสดุสารสนเทศแนะนำ
วัสดุสารสนเทศแนะนำ
ตำราฟ้อนรำฉบับเรียบเรียงในหอพระสมุดวชิรญาณสำหรับพระนคร....

ด้านศิลปะ  ระบบห้องสมุดอัติโนมัติ
วัสดุสารสนเทศแนะนำ
วัสดุสารสนเทศแนะนำ
นามานุกรมรามเกียรติ์ ฉบับปรับปรุงใหม่...

ด้านศิลปะ  ระบบห้องสมุดอัติโนมัติ
วัสดุสารสนเทศแนะนำ
วัสดุสารสนเทศแนะนำ
สัดส่วนตัวละคร (ฉบับย่อ)...

ด้านศิลปะ  ระบบห้องสมุดอัติโนมัติ
วัสดุสารสนเทศแนะนำ
วัสดุสารสนเทศแนะนำ
ดนตรีดี ๆ ไม่มีกระได = Friendly classics...

ด้านศิลปะ  ระบบห้องสมุดอัติโนมัติ
หน้าที่ 1/21 2 
หน้าที่ 1/0
ภาพบรรยากาศ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศร. เข้าอบรมและศึกษาดูงานในพิพิธภัณฑ์ร่วมสมัย และ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัีย (MOCA Bangkok)
ภาพบรรยากาศ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศร. เข้าอบรมและศึกษาดูงานในพิพิธภัณฑ์ร่วมสมัย และ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัีย (MOCA Bangkok)
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมการเข้าอบรมและศึกษาดูงาน ที่ พิพิธภัณฑ์ร่วมสมัย (มิวเซียมสยาม) และ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA Bangkok) เพื่อเสริมสร้างโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ในการทำงานศิลปวัฒนธรรมร่วงมสมัยพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ส่งเสริมใให้เกิดสุนทรียภาพและเข้าถึงศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัยของข้าราชการและพนักงานราชการ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพมากขึิ้้น...

ด้านศิลปะ  ภาพกิจกรรม
วัสดุสารสนเทศแนะนำ
วัสดุสารสนเทศแนะนำ
เบิกโรง : ข้อพิจารณานาฏกรรมในสังคมไทย ...

ด้านศิลปะ  ระบบห้องสมุดอัติโนมัติ
วัสดุสารสนเทศแนะนำ
วัสดุสารสนเทศแนะนำ
จากงิ้ววังหน้า...ถึงโขน ละครไทย...

ด้านศิลปะ  ระบบห้องสมุดอัติโนมัติ
วัสดุสารสนเทศแนะนำ
วัสดุสารสนเทศแนะนำ
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพนายเสรี หวังในธรรม ม.ว.ม., ป.ช.ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ศิลปะการละคร) ณ วัดตรีทศเทพวรวิหารวันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2550....

ด้านศิลปะ  ระบบห้องสมุดอัติโนมัติ
วัสดุสารสนเทศแนะนำ
วัสดุสารสนเทศแนะนำ
หุ่นไทย...

ด้านศิลปะ  ระบบห้องสมุดอัติโนมัติ
วัสดุสารสนเทศแนะนำ
วัสดุสารสนเทศแนะนำ
เล่าเรื่องเครื่องดนตรีชิ้นเอก ...

ด้านศิลปะ  ระบบห้องสมุดอัติโนมัติ
วัสดุสารสนเทศแนะนำ
วัสดุสารสนเทศแนะนำ
ตำราฟ้อนรำฉบับเรียบเรียงในหอพระสมุดวชิรญาณสำหรับพระนคร....

ด้านศิลปะ  ระบบห้องสมุดอัติโนมัติ
วัสดุสารสนเทศแนะนำ
วัสดุสารสนเทศแนะนำ
นามานุกรมรามเกียรติ์ ฉบับปรับปรุงใหม่...

ด้านศิลปะ  ระบบห้องสมุดอัติโนมัติ
วัสดุสารสนเทศแนะนำ
วัสดุสารสนเทศแนะนำ
สัดส่วนตัวละคร (ฉบับย่อ)...

ด้านศิลปะ  ระบบห้องสมุดอัติโนมัติ
วัสดุสารสนเทศแนะนำ
วัสดุสารสนเทศแนะนำ
ดนตรีดี ๆ ไม่มีกระได = Friendly classics...

ด้านศิลปะ  ระบบห้องสมุดอัติโนมัติ
หน้าที่ 1/21 2 
หน้าที่ 1/0
  กระทรวงวัฒนธรรม
666 ชั้น 15-23 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 โทรศัพท์ 02 422 8888
666 Borommaratchachonnani Road, Bang Bumru, Bang Phlat, Bangkok 10700 Thailand
Tel.+662 422 8888
ติดต่อ thaiculture@m-culture.go.th
Copyright © 2012 Ministry of Culture | สงวนลิขสิทธิ์ © 2555 กระทรวงวัฒนธรรม